Integritetspolicy Ekonomisupport Umeå AB


Behandling av personuppgifter som du lämnat till oss avser administration och förberedelse för administration samt fullgörelse av ingångna avtal och åtgärder som du begärt innan och efter avtal träffats. Vi har vidare, enligt lag, skyldighet att i vissa fall lämna ut personuppgifter till annan, exempelvis myndigheter.


Personuppgifterna utgör också underlag för bl.a. marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik.


Du har rätt att en gång per år begära information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss, detta gör ni lämpligast genom att kontakta oss via mail eller telefon.


Vi lagrar dina personuppgifter så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.


Då du lämnar dina personuppgifter till Ekonomisupport Umeå AB skall du känna dig trygg. Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller överlåtas till annan part för andra syften än vad som specificeras i denna policy.

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.


De system vi använder för att lagra dina uppgifter är i grunden anpassade för att följa den lagstiftning för personuppgifter som finns i Sverige och övriga EU.


Ekonomisupport Umeå AB samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t ex ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.Ekonomisupport Umeå AB © 2008-2017